Corona Survey

CORONA SURVEY

Coronavirus & kwaliteit van Leven

Welkom op de onderzoek website van Levvel, Curium, Karakter en Accare. Wat fijn dat jullie willen deelnemen aan het onderzoek!

Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen hoe het met kinderen en jongeren gaat in tijd van het coronavirus.

Deelnemen

Jullie kunnen inloggen via de link in de mail. Vervolgens kunnen jullie kiezen om vragenlijsten in te vullen als ouder of als kind/jongere.

Vragenlijst voor ouder(s)
We vragen aan alle ouder(s) om algemene gegevens in te vullen en om maximaal twee korte vragenlijsten in te vullen.


Vragenlijsten voor kinderen/jongeren
We vragen aan kinderen/jongeren die ingeschreven staan bij Levvel, Curium, Karakter of Accare om een aantal korte vragenlijsten in te vullen over stemming, slaap en contact met leeftijdsgenoten.

Deelnemen

Beste ouder/verzorger,

Hartelijk dank voor uw interesse in het Corona-onderzoek uitgevoerd door Accare, Curium, Karakter, en Levvel.

Ondertussen is de dataverzameling afgerond en is het helaas niet meer mogelijk deel te nemen.

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met:

Accare: Hyun Ruisch h.ruisch@accare.nl 050-3681100
Curium: Jacintha Tieskens j.m.tieskens@lumc.nl
Karakter: Helen Klip corona-onderzoek@karakter.com 06-31915815
Levvel: Josjan Zijlmans coronaonderzoek@debascule.com 020-8901402

Met vriendelijke groet,

Tinca Polderman
Hoofdonderzoeker samenwerkingsverband Accare, Curium, Karakter, en Levvel.